Vereniging_VriendenVanPollux

De "Vrienden van Pollux” is een groep mensen - (oud-)leden, (groot)ouders van jeugdleden en iedereen die de vereniging een warm hart toedragen. Voorgangers van de "Vrienden van Pollux” hebben in het verleden diverse malen een bijdrage geleverd aan de breedtesport binnen de vereniging.

Het doel van de "Vrienden van Pollux” is om geld in te zamelen voor investeringen waardoor uiteenlopende wensen vervuld worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is dat het geld steeds aan een project wordt besteed waarvan ieder lid profiteert. Twee jaar geleden zijn onze velden fantastisch gerenoveerd en nu zouden wij graag het clubgebouw en het terras een facelift geven. 

Hierbij moet u denken aan:

-Uitbreiding van het terras en aankleding met loungebanken, statafels, parasols

-Verbouwing van de keuken

-Vernieuwing van het meubilair in het clubhuis

-Toeschouwersbankjes langs de velden

Dit zijn wensen die er momenteel leven binnen de club en die wij graag mede met financiële ondersteuning van de "Vrienden van Pollux” zouden willen realiseren.

Door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 50 steunt u onze initiatieven. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier (zie de link onderaan deze pagina) op te sturen naar Postbus 6036, 3130 Vlaardingen, of in de brievenbus in het clubhuis te deponeren of te mailen naar [email protected]

U ontvangt jaarlijks een acceptgiro.

In ruil voor uw ondersteuning:

-wordt uw naam vermeld op een "Vrienden van Pollux” bord in het clubhuis

-ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een activiteit die i.s.m. de sponsorcommissie wordt georganiseerd

-wordt u geïnformeerd over de inkomsten en bestedingen van de Club van 100 via een nieuwsbrief die jaarlijks verschijnt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres: [email protected]

Met sportieve groeten,

Het bestuur van V.M.H.C. Pollux

Inschrijfformulier: http://www.vmhc-pollux.nl/files/library/inschrijfformulier%20vrienden%20van%20pollux%20bijlage.pdf