Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 2 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 19 januari 2019
Tijd T/U Team Tegen team
11:00 Thuis Meisjes 3F3 OMHC MF5
11:00 Uit Meisjes 3F2 Goudse MHC MIX F3
11:30 Uit Meisjes 3F1 HC Ypenburg MF4
terug naar vorige scherm
Uitnodiging tweede (bijzondere) Algemene Ledenvergadering
10-1-2018

Oproeping algemene ledenvergadering

Vlaardingse Mixed Hockey Club "Pollux”

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij nodigen wij u uit om op maandag 15 januari 2018 om 20.30 uur de tweede (bijzondere)  algemene ledenvergadering van Vlaardingse Mixed Hockey Club "Pollux”  bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden te Vlaardingen op het adres Kooikersweg 4.

 

Deze vergadering is noodzakelijk aangezien er in de op 8 januari 2018 gehouden (bijzondere) ledenvergadering niet het vereiste quorum aanwezig was om een geldig besluit te nemen terzake van de voorgestelde statutenwijzigng van de vereniging.

 

In deze (tweede) vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met twee/derde meerderheid van de geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

De agenda van de tweede vergadering is als volgt:

 

1.    Opening.

 

2.    a.  Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging conform het door Van

            Gastel Notarissen te Vlaardingen opgestelde ontwerp van een akte van

            statutenwijziging, met als kenmerk 2017.031049.01.

            b.  Het voorstel ieder van de bestuurders aan te wijzen om ter zake de

                statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

       Het concept van de akte van statutenwijziging ligt voor u tot de afloop van de vergadering ter inzage aan de Kooikersweg 4 en u kunt hier desgewenst kosteloos een kopie van ontvangen.

       De wijziging betreft met name een wijziging van het boekjaar van de vereniging, terwijl de hiervoor benodigde statutenwijziging wordt aangegrepen voor een algehele modernisering en wel conform de door de KNHB beschikbaar gestelde model-statuten.

 

3.    Rondvraag.

 

4.    Sluiting van de vergadering.

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen en u wilt niet dat uw stem verloren gaat, dan heeft u de mogelijkheid een mede-lid te machtigen namens u het stemrecht uit te oefenen. Op grond van de statuten kan een lid als gemachtigde namens ten hoogste twee andere leden het stemrecht uitoefenen.

 

Wij vertrouwen op een goede opkomst op de vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Adka van Osnabrugge

Voorzitter

 
 

Hoofdsponsors

 

Sponsors


 

Links

https://www.knhb.nl/kenniscentrum


https://hockey.nl/

Android app on Google Play