https://www.mobilitycentre.nl/volvo-hockey-clubbonus-pollux-vlaardingen/
 

Wedstrijden quicklinks

Vandaag jarig

Abel Kemp
Chris Krijthe
terug naar vorige scherm
Nieuws van het bestuur!
17-10-2018
Op 10 oktober heeft het bestuur weer met elkaar om tafel gezeten en vanaf heden zullen wij als bestuur de meest relevante punten en besluiten met de leden delen. Op deze manier zorgen we ervoor dat u aangesloten blijft en met elke beleidsonderwerpen wij bezig zijn.
Anti-Rookbeleid
Naar aanleiding van een vraag tijdens de Algemene Ledenvergadering en het feit dat vanaf 1 januari 2020 het verboden gaat worden om op sportclubs, op welke plek dan ook, te roken, heeft het bestuur besloten om geleidelijk het roken op ons terrein te gaan ontmoedigen. De eerste stap om onze leden en aanhang hierop voor te bereiden is dat er een nieuwe plek gecreëerd gaat worden naast het clubhuis waar gerookt mag worden, zodat de ingang van het clubhuis rookvrij wordt. Zodra deze plek er is, zullen we dat melden op de website/app en natuurlijk zullen we dan actief toezien op het 'op de juiste plek' roken. Het niet roken in het clubhuis en langs de velden op zaterdag blijft zeker gehandhaafd.
Projectgroep vrijwilligers:
Vanwege het nijpende tekort aan vrijwilligers is inmiddels een lijst gemaakt met alle taken/activiteiten die door vrijwilligers opgepakt zouden kunnen worden. Het betreft hier activiteiten die variëren van ‘wekelijks’ tot ‘1 x per jaar’. Wij zullen deze lijst ophangen in het clubhuis, zodat mensen zich daarop kunnen intekenen. Daarnaast zullen we ouders meer persoonlijk gaan benaderen.
Mocht dit allemaal geen effect hebben, dan overweegt het bestuur om een suggestie uit de ALV over te nemen om een financiële component aan het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk te koppelen. Maar laten we hopen dat dat niet nodig zal zijn.
Projectgroep communicatie
We hebben inmiddels 3 aanmeldingen van enthousiastelingen die willen gaan werken aan het optimaliseren van de communicatie binnen de vereniging, zowel richting ouders, leden als vrijwilligers. Binnenkort zullen we hierover meer kunnen vertellen.
Accommodatie
Goed nieuws voor ons clubhuis! We zijn eindelijk een stap verder als het gaat om de uitbreiding van ons clubhuis met nieuwe kleedkamers en meer opslagruimte. De gemeente gaat een aanbesteding doen en heeft inmiddels akkoord gegeven op het betalen van de ‘ontwerp’ factuur. De officiële tekeningen kunnen nu dus gemaakt worden en daarbij zal er sterk rekening gehouden worden met duurzaamheid. Wordt vervolgd.
De volgende bestuursvergadering staat ingepland op maandag 19 november. Mocht u punten willen inbrengen, schroom niet.
U kunt uw e-mail sturen naar [email protected]
 
 
 

Hoofdsponsors

 

Sponsors


 

Links

https://www.knhb.nl/kenniscentrum


https://hockey.nl/

Android app on Google Play