terug naar vorige scherm
Datum bekendmaking voorlopige teamindelingen (jongste) jeugd 2019-2020
27-5-2019
Als Technische Commissie (TC) zijn we druk bezig met de puzzel van de nieuwe teamindelingen voor 2019-2020. Zoals ieder jaar is dit een moeilijke en intensieve klus voor ons. We realiseren ons goed dat het onmogelijk is om iedereen gelukkig te maken met de nieuwe indeling. We willen alle Pollux-leden en ouders echter op het hart drukken dat wij er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.

In dit bericht vindt u alvast de uitgangspunten waar wij als TC de teamindelingen op baseren. Daarnaast geven we op voorhand alvast antwoord op een aantal vragen vanuit ouders, die naar aanleiding van de teamindelingen vaak aan ons worden gesteld. We hopen dat u hierdoor beter geïnformeerd bent en gemaakte keuzes beter zult kunnen begrijpen.

Ons streven is om op 4 juni de voorlopige teamindelingen van de (jongste) jeugd via de website en app bekend te maken. De indelingen zullen alleen zichtbaar zijn wanneer u bent ingelogd. Dit in verband met de nieuwe privacywetgeving. De teamindelingen worden aan het einde van de zomervakantie definitief.

Uitgangspunten

U vindt hier de belangrijkste uitgangspunten voor de indelingen op een rij, maar leest u vooral ook de bijlage:
 • Fun & Groei zijn belangrijke pijlers voor Pollux. We zijn een gezellige, kleinschalige hockeyclub waar spelplezier voorop staat. Maar daarnaast hechten we er ook aan om het hockeyniveau van alle leeftijdscategorieën binnen Pollux naar een (nog) hoger niveau te tillen. 
 • Beoordeling: Het gehele seizoen zijn de spelers gedurende wedstrijden en trainingen beoordeeld op 6 criteria: techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet. Van alle spelers zijn door de trainers en coaches dit seizoen beoordelingsformulieren ingevuld. Daarnaast hebben wij met vrijwel alle trainers en coaches persoonlijk overleg gehad en zijn op individuele basis de voorlopige indelingen doorgenomen.
 • Selectie: Binnen de jongste jeugd (E en F) wordt er bij Pollux bewust nog niet geselecteerd en worden de teams zoveel mogelijk ‘sociaal’ ingedeeld. Maar vanaf het eerste jaar in de D-categorie selecteren wij. Voor een speler, die is ingedeeld in een selectieteam wordt verwacht (verplichting) dat er aan alle trainingen (minimaal 2 per week) en aan alle wedstrijden wordt deelgenomen. In alle jeugdlijnen is in principe het 1e team een selectieteam. Het 2e team wordt alleen geselecteerd op sterkte, indien A) er 4 of meer complete elftallen in een bepaalde leeftijdscategorie kunnen worden gemaakt én B) er voldoende potentieel binnen de leeftijdscategorie aanwezig is om een 2e selectieteam samen te stellen. In de meisjes B-lijn is een uitzondering van toepassing, zie voor meer informatie de bijlage. 
 • Niet-selectie: De niet-selectieteams in een leeftijdscategorie zijn zoveel mogelijk sociaal ingedeeld. Voor deze ‘sociale indeling’ hebben we advies en informatie ingewonnen bij de trainers en coaches. Een hoger cijfer bij de aanduiding van een specifiek team klinkt wellicht ‘lager’, maar dat is absoluut niet het geval, omdat er niet op sterkte is ingedeeld. MC4 is dus bijvoorbeeld niet lager dan MC3.
Veelgestelde vragen van ouders
 • Komen lijncoördinatoren uit de TC naar wedstrijden kijken om de spelers goed te kunnen beoordelen?
  Lijncoördinatoren zijn veelal ouders - niet per definitie met hockeyervaring - die zich vrijwillig inzetten om de jaarlijkse puzzel van de teamindelingen te maken. De kennis en inzichten van de trainers en coaches zijn daarbij leidend. 
 • Mijn zoon/dochter stijgt uit boven zijn/haar medespelers in het team. Waarom komt hij/zij niet in een selectieteam? 
  Wanneer spelers uitstijgen boven medespelers uit het huidige team wil dat niet zeggen dat zij qua sterkte thuishoren in een selectieteam. Vanuit de TC wordt hier zorgvuldig naar gekeken. Wanneer zij oordelen dat de betreffende speler geen selectieniveau heeft op basis van de hierboven genoemde 6 criteria, wordt hij/zij ‘sociaal ingedeeld’.  
 • Hoe gaat de TC om met speciale verzoeken van ouders en spelers om hoger of bij vrienden/vriendinnen te worden ingedeeld?
  In de selectieteams zitten alleen spelers die er qua techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet (tijdens trainingen en wedstrijden) uitstijgen ten opzichte van hun medespelers. De niet-selectieteams worden zoveel mogelijk ‘sociaal ingedeeld’. Voor deze indeling hebben we advies en informatie ingewonnen bij de trainers en coaches. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de wijk waar leden wonen vanuit praktische overwegingen.
 • Is het écht zo dat niet-selectieteams met een hoger cijfer niet lager spelen dan teams met een lager cijfer?
  Zoals in eerdergenoemd voorbeeld aangegeven speelt MC4 niet lager dan MC3. De niet-selectieteams worden zoveel mogelijk ‘sociaal ingedeeld’. Daarnaast worden spelers qua positie en niveau over de teams verdeeld. De KNHB deelt de teams vervolgens qua klasse in aan de hand van een optelsom van individuele punten per speler: elke speler vergaart in de loop van zijn of haar hockeycarrière punten op basis van de klassen waarin hij/zij heeft gespeeld en hoe vaak hij/zij een kampioenschap heeft behaald.  
 • Houdt Pollux jaarlijks selectietrainingen?
  Bij Pollux houden we in principe geen selectietrainingen. Deze trainingen zijn slechts een momentopname en doen niet altijd recht aan de potentie van de spelers (vanwege spanning, gesteldheid, privéomstandigheden etc.). Alleen wanneer we er met de teamindelingen als TC niet uitkomen op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches, besluiten we incidenteel om toch een selectietraining te houden.

We hopen u zo goed mogelijk inzage te hebben gegeven in onze werkwijze. Mocht u nog vragen hebben, verzoeken we u allereerst de bijlage te lezen. En daarnaast kunt u ons via mail bereiken (zie de bijlage voor onze contactgegevens).

Tot slot een oproep
Mocht u zelf als vrijwilliger een waardevolle bijdrage denken te kunnen leveren aan het proces rondom het indelen van de teams, dan kunnen we uw hulp goed gebruiken! Neem dan contact op met Job van den Akker via [email protected].

Sportieve groet, 

Wil Poot, coördinator meisjes A/B
Marloes Buskens, coördinator meisjes C 
Maaike Nefkens, coördinator meisjes D 
Erik-Jan Helderop, coördinator jongens
Lars van der Zwan, coördinator keepers
Lisette Nees, coördinator jongste jeugd (E en F)
Job van den Akker, voorzitter Technische CommissieBijlage: Toelichting op voorlopige indeling jeugd seizoen 2019-2020_DEFDEF.docx
 
 

Hoofdsponsors

 

Sponsors


 

Links

https://www.knhb.nl/kenniscentrum


https://hockey.nl/

Android app on Google Play