Bestuursberichten

Nieuws Algemeen 2-7-2020 |
Beste leden en ouders/verzorgers van onze leden,

Corona update
De coronamaatregelen zijn weer verder versoepeld en dat is goed nieuws voor sport in het algemeen en hockey en Pollux in het bijzonder. Met ingang van 1 juli mag er weer volop gehockeyd worden, mag het clubhuis weer volledig worden gebruikt en beter nog in september start de competitie.

Er geldt een nieuw protocol, het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. En uiteraard blijven de hygiëneregels van het RIVM van kracht.

Deze laatste stand van zaken rondom de geldende coronamaatregelen is ook terug te vinden op de coronapagina op onze website.

Nieuwe website
Achter de schermen is de Communicatiecommissie de laatste maanden hard aan het werk geweest om een nieuwe, moderne website in te richten. Deze – in alle opzichten verbeterde website – zal naar verwachting in de week van 20 juli live gaan. Zo starten we het nieuwe hockeyseizoen met een frisse look. Hier alvast een kleine preview.

Screenshot nieuwe website


Let's Roll Dag
De Let's Roll Dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 augustus. Noteer deze datum alvast in de agenda. Over enkele weken volgt meer informatie over het programma en de tijden.

Lustrum
Dit jaar bestaat Pollux 80 jaar. Dit 16de lustrum hadden we uiteraard graag willen vieren met een aantal bijzondere activiteiten. De komst van het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid. We hebben daarom besloten van verdere lustrumactiviteiten af te zien en de hiervoor gereserveerde gelden te gebruiken voor het volgende lustrum in 2025.

Met sportieve groet,

Het bestuur van VMHC Pollux