Rectificatie afkopen fluitbeurten en fluiten vanaf de B-jeugd

Nieuws Algemeen 1-9-2020 |
Mogelijkheid tot afkopen fluitbeurten voor seniorleden
In een eerder bericht stond vermeld dat bij Pollux de mogelijkheid bestaat om fluitbeurten voor het seizoen af te kopen. Dit geldt echter alleen voor seniorleden. Het geldt niet voor jeugdleden. 

Kun of wil je als seniorlid echt niet fluiten? Dan kun je vóór 15 september je aanvraag voor het afkopen van je fluitbeurten indienen via [email protected]. Graag ontvangen we een toelichting op je aanvraag. Na goedkeuring door de Arbitragecommissie zal de Ledenadministratie de afkoopsom verrekenen met de contributienota. De afkoopsom bedraagt € 150,- per seizoen.

En hoe zit het met fluiten vanaf de B-jeugd?
Om speelgerechtigd te blijven word je vanuit de KNHB geacht je scheidsrechterskaart te behalen vóórdat je naar de senioren gaat. Daarnaast stelt de KNHB dat je vanaf 16 jaar verplicht een aantal wedstrijden per seizoen moet fluiten. 

Bij Pollux delen we bij onvoldoende scheidsrechters voor onze thuiswedstrijden ook tweedejaars B-spelers – en eventueel ook eerstejaars B-spelers – in om te fluiten. In dat geval word je ingedeeld bij wedstrijden van de D-jeugd samen met een meer ervaren scheidsrechter. Óf we proberen ervoor te zorgen dat iemand vanuit de Arbitragecommissie langs het veld staat om te begeleiden. Onze Arbitragecommissieleden zijn herkenbaar aan hun gele polo’s.

We proberen iedereen die moet fluiten voor een evenredig aantal wedstrijden in te delen. Voor wedstrijden op een hoger niveau is een kleine groep scheidsrechters die vaker fluit, vanwege de kennis en ervaring die hiervoor nodig is. 

Fluiten met of zonder scheidsrechterskaart
De KNHB stelt dat je pas vanaf de senioren in het bezit hoeft te zijn van een scheidsrechterskaart. Ons streven bij Pollux is echter om de scheidsrechterscursus al aan te bieden vanaf de B-jeugd, bij voorkeur vanaf de eerstejaars. 

Waarom doen we dit?
  • In de praktijk is gebleken dat hoe ouder onze jeugdleden zijn, hoe minder ruimte er is voor het volgen van de scheidsrechterscursus (in verband met examens en vervolgopleidingen).
  • Door te beginnen met opleiden vanaf de B-jeugd is er meer tijd – en dus minder stress – om een scheidsrechterskaart te behalen voordat je seniorlid wordt.
  • De B- en A-jeugdleden zijn mét scheidsrechterskaart beter voorbereid op het fluiten van wedstrijden (ook al is het hebben van een scheidsrechterskaart op die leeftijd dus niet verplicht).
Helaas is er een achterstand in het geven van scheidsrechterscursussen. Deze is ontstaan voordat de Arbitragecommissie is opgericht. De commissie is nu bezig deze achterstand weg te werken. Het coronavirus heeft de voortgang hierin helaas gehinderd. De commissie doet erg haar best om de huidige B-jeugd te voorzien van de cursus. Zodra dit lukt, krijgen zij hiervan bericht. 

Hoe weet ik of ik ben ingedeeld om te fluiten?
Zodra het wedstrijdschema definitief is vanuit het wedstrijdsecretariaat, worden de scheidsrechters zo snel mogelijk ingedeeld. Wanneer je wordt ingedeeld om te fluiten, krijg je automatisch bericht vanuit het ledeninformatiesysteem LISA. Hou voor de zekerheid daarnaast ook de app in de gaten. Daar kun je, in je persoonlijke agenda, zien of je moet fluiten. Zie bijgaand voorbeeld.

Afkopen van losse fluitbeurten?
Ben je als jeugdlid ingedeeld om te fluiten, maar kun of wil je echt niet fluiten? Dan kun je proberen een vervanger te regelen via de afkooplijst (deze is hier te vinden). Dit kost € 20,- per wedstrijd. Binnenkort verschijnt er een geactualiseerde lijst op de website. Over boetes voor het niet komen opdagen voor een fluitbeurt vind je ook meer informatie op de website op de pagina Arbitrage.

Bijverdienen door extra te fluiten?
Wil je graag fluitbeurten van andere leden overnemen en daarmee € 20,- per wedstrijd verdienen? Dan ontvangt de Arbitragecommissie graag je naam en contactgegevens via een bericht aan [email protected].

Alles op een later moment nog eens nalezen?
Alle informatie over fluiten is terug te vinden op onze website, op de pagina Arbitrage. Of bij de Veelgestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, dan kun je contact met ons opnemen via  [email protected].

Alex Holstein
Voorzitter Arbitragecommissie VMHC Pollux