Corona

Voor het laatst bijgewerkt op 19 november 2020

Hieronder vinden jullie alle actuele informatie rondom corona en de protocollen waar we ons aan moeten houden. Daarnaast zullen we jullie regelmatig via de app, website, mail en social media corona-updates blijven geven.

Tijdelijke zware maatregelen worden deels versoepeld, terug naar gedeeltelijke lockdown
In de persconferentie van dinsdag 17 november jl. heeft het Kabinet aangegeven dat de tijdelijke zware maatregelen deels worden versoepeld. Vanaf heden (19 november) gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober. Deze wordt voorlopig verlengd tot 8 december. Begin december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Wij hopen dat we dankzij eenieders inzet snel weer (meer) mogen hockeyen!

Met sportieve groet,

Het bestuur van VMHC Pollux

CORONA-UPDATE VANAF 19 NOVEMBER 2020

 1. Voor onze seniorenleden vanaf 18 jaar geldt dat weer in viertallen (op 1,5 meter afstand) mag worden getraind. De betreffende teams worden door hun trainers geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.
 2. Alle jeugdteams vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. We vragen iedereen met klem om buiten het veld afstand te houden en alle andere coronaregels in acht te nemen.
 3. Voor alle teams geldt dat er qua begeleiding niet meer dan 2 volwassenen bij een training aanwezig mogen zijn. Bij een onderlinge wedstrijd zijn dat er in totaal 2.
 4. In 2020 mogen we geen competitie meer spelen. Nadere berichten vanuit de bond over een eventuele midwintercompetitie in 2021 zullen we vanzelfsprekend zo snel als mogelijk aan jullie communiceren.

Clubhuis

Toegankelijkheid clubhuis
Het clubhuis moet van overheidswege dicht. Het is alleen toegankelijk voor noodzakelijk toiletgebruik, EHBO/AED-kits en het halen/terugbrengen materialen. Voor de rest is het clubhuis dicht! Ook als het regent. Houd je in het clubhuis aan de voorgeschreven looprichtingen.

Kleedkamers
Er kan niet gedoucht worden.

Luifel/voorportaal
Het gedeelte onder de luifel bij de ingang is afgesloten. Dit is de ingang naar de kluizen voor materialen.

Kluizen
Kluizen voor materiaal (ballen, keeperstassen) zijn toegankelijk. Maximaal 1 persoon per team haalt de spullen op.

Toiletten
De toiletten zijn beperkt open en dus alleen toegankelijk bij hoge nood. De sleutel kan via de looproute worden opgehaald bij de bar en daar ook weer worden afgegeven na gebruik. Je krijgt – samen met de sleutel – een reinigingsmiddel en doekje, waarmee je de wc-bril, de kraan en de handvatten van de deur even moet schoonmaken na gebruik van het toilet. Maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig op toilet.

Drank en consumpties
Er worden geen drank of consumpties verstrekt.

Trainingen (jeugd en jongste jeugd)

Brengen/halen
Vriendelijk doch dringend verzoek aan de ouders om niet op de parkeerplaats te blijven hangen en zoveel mogelijk te carpoolen en de kinderen bij toerbeurt te brengen/halen.

Registratie van personen van 18 jaar en ouder verplicht
Bij binnenkomst op ons complex is registratie voor personen van 18 jaar en ouder (trainers) verplicht (dit kan online of via de QR-code). Bij de hoofdingang van ons complex kun je een QR-code scannen ten behoeve van je registratie en aangeven dat je op dat moment op het complex bent en klachtenvrij bent.

Trainingen
Kom maximaal 10 minuten voor je training naar Pollux. Ga pas het veld op als het vorige team is vertrokken. Gebruik je eigen materialen (ook hesjes: iedereen heeft een eigen hesje). Als de training klaar is, verlaat je meteen het veld en zo snel mogelijk ons complex.

Ouders/verzorgers mogen niet meer naar de trainingen van hun kind(eren) komen kijken. Alleen trainers mogen aanwezig zijn op het complex. De trainers halen de kinderen op bij het hek en brengen hen daar aan het eind van de training weer terug.

Sporters die klaar zijn met hun eigen training moeten zo snel mogelijk ons complex verlaten.

Er kan niet gedoucht worden.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.

Vragen?
Heb je nog vragen? Je bereikt ons het makkelijkst via [email protected].